„Słupsk Geotermalnym Sercem Europy” 

 

Polska jest niezwykle bogata w surowce energetyczne. Pod powierzchnią Polski do głębokości 3 km, zalega 6.687 km³ wód geotermalnych (co odpowiada objętości wody zawartej w 2,5 morzach bałtyckich). Wody geotermalne występują w Polsce na obszarze 251.000 km² w dziesięciu ,,okręgach”. W okręgach tych woda mierzy od 30 do 200°C i zawarta jest w niej energia cieplna, równoważna energii 34,7 mld ton ropy naftowej. Energia cieplna gorących skał do głębokości 10 km jest trzykrotnie większa. Polska mapa Strumienia Ciepła Ziemi opracowana przez PAN, pokazuje, że na głębokości 6 km temperatura ziemi w niektórych województwach osiąga 350°C.

 

Już wkrótce będzie trzeba zmienić hasło promocyjne Słupska z „Bursztynowego Serca Europy” na „Geotermalne Serce Europy”. Niewiele regionów Polski i Europy posiada tak unikalne zasoby geotermalne jak nasze miasto. Przy odrobinie dobrej woli lokalnych włodarzy Słupsk może stać się geotermalnym centrum Polski i Europy, w mieście powstaną liczne instytuty naukowe, których przedmiotem badań będzie energia źródeł geotermalnych i możliwości jej wykorzystania w gospodarce i na rzecz lokalnych społeczności. Powstaną szkoły zawodowe kształcące fachowców na potrzeby przemysłu geotermalnego, a Akademia Pomorska będzie mogła stać się cenioną uczelnią zawodową w kraju. Do miasta zacznie wracać młodzież za dobrą pracą i lepszym życiem. Słupsk dzięki temu dołączy do najczystszych miast w Europie, którego potrzeby energetyczne w całości zaspokajane będą z „zielonych źródeł”, a tysiące turystów z całej Europy będą zostawiać w mieście i u lokalnych przedsiębiorców swoje pieniądze.

 

Pomimo nieprzychylności władzy, tylko zdecydowany upór mieszkańców, przedsiębiorców i mediów może wymusić na władzach sięgnięcie po najtańsze z występujących we współczesnym świecie źródło energii jakim bez wątpienia jest geotermia. Kolejne udane inwestycje geotermalne w centralnej i południowej Polsce tylko utwierdzają w przekonaniu lokalnych działaczy Stowarzyszenia, że idea „Geotermalnego Serca Europy” może już wkrótce się ziścić.